Kurzy 

Pre koho je cvičenie určené?


  Cvičenia sú určené pre deti od 1 do 4 rokov vždy v sprievode zákonného zástupcu alebo iného rodinného príslušníka. Skupiny detí budú rozdelené do troch kategórií podľa veku.  Čo sa na hodine rodič dozvie?


  •  Ako môže vhodnou manipuláciou, stimuláciou, uvoľňovacími technikami, cvičením a hrami s dieťaťom podporiť jeho psychický a fyzický vývoj, reč, schopnosť priestorového vnímania a učenia grafomotorikou.  
  • Nácvik rovnováhy, správny nášľap na chodidlo, bezchybné držanie tela, prenášanie váhy, rozvoj koordinácie pohybových svalov, správne pohybové návyky.
  • Dieťa sa pohybom a činnosťou učí. Pohyb je potrebný na optimálny rast dieťaťa. Svalová aktivita posilňuje aj mentálne funkcie a rozvíja inteligenciu.

  Čo od nás môžete očakávať?  


  • Skupinové cvičenie rodiča s deťmi zábavnou formou a pohybová príprava so zameraním na prirodzený a komplexný rozvoj detí od narodenia po predškolský vek.
  • Hudobno-pohybové skupinové cvičenia pre deti, ktoré stimulujú zdravý psychomotorický a sociálno-emocionálny vývoj detí, podporuje schopnosť presadiť sa v kolektíve, uľahčuje adaptáciu detí v novom sociálnom prostredí, vedie deti k samostatnému, zdravo sebavedomému konaniu. Je vhodnou prípravou na vstup do materskej školy.

  Čo potrebujete na lekciu ?


  • Vhodná obuv pre dieťa - protišmykové ponožky, cvičky, papuče, sandálky
  • Športové a pohodlné oblečenie na cvičenie pre dieťa a doprovod
  • Zabezpečiť pitný režim pre dieťa